present i futur dels sopadors

Posted on 12/09/2010

0


5 de Març de 2012

Ha passat gairebé un any i mig des que vam decidir, amb el comunicat que podeu llegir més avall, deixar de cuinar amb regularitat setmanal al CSO La otra carbonería. Des de llavors altres grups han pres el relleu i nosaltres hem passat efectivament a convertir-nos en un projecte de guerrilla culinària itinerant i esporàdic, que es junta de tant en tant per tornar cuinar per les causes que ens importen.

Així doncs, procurarem continuar ampliant el contingut d’aquest blog amb noves receptes, anuncis d’events, convocatòries i sopadors solidaris.

Si ens voleu contactar per dubtes, suggerències, peticions, ofertes i/o amenaces greus cap a la nostra integritat, envieu-nos un mail.

Ens veiem darrera els fogons!

Sopadors itinerants

..

Ha pasado casi un año y medio desde que decidimos, con el comunicado que podéis leer más abajo, dejar de cocinar con regularidad semanal en el CSO La otra carbonería. Desde entonces otros grupos han cogido el relevo y nosotrxs hemos pasado efectivamente a convertirnos en un proyecto de guerrilla culinaria itinerante y esporádico, que se junta de vez en cuando para cocinar por las causas que nos importan.

Así pues, procuraremos continuar ampliando el contenido de este blog con nuevas recetas, anuncios de eventos, convocatorias y cenadores solidarios.

Si queréis contactarnos para dudas, sugerencias, peticiones, ofertas y/o amenazas graves a nuestra integridad, enviad un mail.

¡Nos vemos tras las fogones!

Sopadors itinerants

..

It’s already more than a year and half since we decided, with the release you can read further, to stop cooking with weekly regularity in CSO La otra carbonería. Since then other groups have taken over our task and we’ve converted, in fact, in an itinerant and sporadic kitchen guerrilla project that joins together once in a while to cook for the causes we care of.

So, we’ll try to keep expanding the content of this blog with new recipes, event announcement, call outs and solidair dinners.

If you wanna contact us for doubts, suggestions, petitions, offers and / or death threats, just send a mail.

See you behind the stove!

Sopadors itinerants

12 de Septembre de 2010

Degut a diversos factors externs a l’activitat dels sopadors vegans (activitat de la qual n’estem totes francament satisfetes), ens hem vist forçades a fer una altra pausa al Setembre, trencant de nou amb la regularitat setmanal que hem intentat mantenir durant els últims 5 mesos.

El present i futur inmediats es presenten incerts; molt probablement en aquesta nova etapa ens veurem limitades a organitzar events més esporàdics, alhora que procurarem mantenir aquest blog per prosseguir amb la difusió de continguts (receptes, textos, convocatòries) que ens semblin interessants.

Per últim volem donar les gràcies a totes les persones que durant aquest temps ens han dedicat el seu afecte, suport i solidaritat tot contribuïnt a que els vespres dels Dilluns fossin sempre especials.

Salut, DIY, (V) & (A)

..

Debido a diversos factores externos a la actividad de los cenadores (actividad de la que todas estamos francamente satisfechas), nos hemos visto forzadas a hacer otra pausa en Septiembre, rompiendo de nuevo con la regularidad semanal que hemos intentado mantener durante los últimos 5 meses.

El presente y futuro inmediatos se presentan inciertos; muy probablemente en esta nueva etapa nos veremos limitadas a organizar eventos más esporádicos, a la vez que procuraremos mantener este blog para proseguir con la difusión de contenidos (recetas, textos, convocatorias) que nos parezcan interesantes.

Por último queremos dar las gracias a todas las personas que durante este tiempo nos han dedicado su afecto, apoyo y solidaridad contribuyendo a que las noches de los Lunes fueran siempre especiales.

Salud, DIY, (V) & (A)

..

Due to various factors external to the activity of the dinners  (activity we are all frankly satisfied of), we’ve been forced to make another pause in September, breaking again with the weekly basis we’ve tried to keep over the past five months.

The present and immediate future are uncertain; most likely in this new period we’ll be limited to organize sporadic events, while we’ll try to keep this blog to continue with the difussion of contents (recipes, texts, action calls) that we find interesting.

Finally, we want to thank everyone who have dedicated to us their affection, support and solidarity over this time, contributing to make Monday nights always special.

Salut, DIY, (V) & (A)